onsdag 14. august 2013

Til kamp for kulturen


Arnfinn Bjerkestrand, en av initiativtagerne til Kulturkampen.
Synes du kunst og kultur har fått for lite oppmerksomhet i valgkampen? Nå går Kulturkampen til aksjon. Kulturkampen er et privat initiativ der Arnfinn Bjerkestrand - musiker og medlem i Norsk kulturråd - er en sentral skikkelse. 
Bjerkestrand legger ikke skjul på at han støtter de rødgrønnes kulturpolitikk - ikke minst regjeringens forpliktende løfte om å bruke 1 % av statsbudsjettet til kultur - men Kulturkampen er ingen partipolitisk aksjon.
Kulturkampens formål er å fremme kultur som en viktig valgkampsak frem mot stortingsvalget i september 2013. Kulturkampen vil sette kunst- og kulturpolitikken på dagsorden. En del av Kulturkampens prosjekt er et såkalt kulturopprop, som kunstnere inviteres til å signere.
- Hva er kulturoppropet?
- Oppropet ble første gang lansert av Kulturkampen i forbindelse med Stortingsvalget 2009.  Kulturkampen har som formål å fremme kultur som en viktig valgkampsak frem mot Stortingsvalget 2013.  Oppropet i år går ut på i første rekke på å bevare et livskraftig kulturtilbud til alle, sier Arnfinn Bjerkestrand, en av initiativtagerne til Kulturkampen.
- Hva håper dere å oppnå med et slikt opprop?
- Vi ønsker å sette kulturpolitiske saker på dagsorden. Det er viktig å vise at kulturpolitikken også er en del av realpolitikken og at det er viktige skillelinjer også her.
- Følger politikerne opp med penger?
- Kulturløftet 3, som de rødgrønne står bak, programfester en fortsatt vekst i kulturbudsjettet gjennom den såkalte «1 %».  Frp har varslet betydelig kutt i kulturbudsjett samtidig som Høyre har varslet kutt i pressestøtta og vil avvikle den viktige bokloven. Ingen kunstner eller kulturarbeider som kan forholde seg likegyldig til disse sakene.
- Høstens valg har i liten grad handlet om kulturspørsmål. Hva skiller de rødgrønne og de borgerlige hva gjelder kultur generelt og litteratur spesielt?  
- Det går et tydelig skille mellom de rødgrønne som har lansert Kulturløfte 3 som er en forpliktende videre styrking av kunst og kultur.
- Hvis noen ønsker å underskrive oppropet - hva gjør de?
- Det gjør de ved å klikke seg inn på www.kulturkampen.no eller på vår facebookside https://www.facebook.com/kulturkampen. Kulturkampen er også på twitter.
Her er ordlyden i kulturoppropet:
Et livskraftig kulturliv, med gode kulturtilbud for alle, er nødvendig for å skape et inkluderende samfunn basert på likeverd og demokrati.
Kunst og kultur er grunnleggende goder som skal tilfalle alle i samfunnet. Kulturløftet til den rødgrønne regjeringen har gitt en historisk kultursatsning, med en dobling av kulturbudsjettene.
Kun de rødgrønne partiene har lovet 1 prosent av statsbudsjettet til kultur. Med de rødgrønne partiene vil kulturbudsjettet vokse i takt med statsbudsjettet.
Aldri har skillelinjene i kultur-politikken vært klarere enn ved årets Stortingsvalg. En borgerlig regjering med et sterkt Frp, vil kunne stoppe kulturløftet.
Vi støtter et fortsatt kulturløft i neste stortingsperiode, til beste for publikum, barn og unge, det frivillige kulturlivet, kulturarbeidere og den profesjonelle kunsten.