lørdag 26. oktober 2013

Skal forfatterne selv betale for litteraturhusene?


Oslos kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) mener forfatterne selv bør bidra økonomisk til driften av Litteraturhuset i Oslo.

20 forfattere - deriblant undertegnede - gikk i et opprop i Aftenposten inn for at Oslo kommune må støtte Litteraturhuset i Oslo økonomisk. 

Om driften av litteraturhusene i Norge er et offentlig eller privat anliggende, er selvsagt en legitim debatt. Men akkurat den debatten skyver Bjercke til side for et heller snodig prinsipp: Betal sjæl! 

Bjercke har regnet ut at de 20 underskriverne samlet har en inntekt på 22 millioner. Derfor burde vi forfattere bidra til å betale for driften av Litteraturhuset selv - fremfor å mase på kommunen. 

Bjercke har beklaget at han anklaget Litteraturhuset for å være til for kultureliten på Frogner. Det er voksent og ryddig. Men på Dagsnytt 18 fredag kveld mente han fortsatt at forfatterne personlig bør være med på spleiselaget for Litteraturhuset sammen med bokbransjen.

Ser han ikke forskjell på kommuneøkonomi, bedriftsøkonomi og privatøkonomi? 

Nå ser det ut til at Litteraturhuset i Oslo uansett kan være reddet. Ikke takket være Venstre, men Fremskrittspartiet. 

Personlig er jeg helt enig i at litteraturhus med fordel kan drives ved hjelp av et kommunalt og privat spleiselag, der Oslo-forlagene og bokhandlerne - samt private institusjoner - gjerne kan bidra.

Det er bemerkelsesverdig at kulturbyråden vil at forfattere - og formodentlig kunstnere flest - skal bla opp av sin egen, private lommebok for å sikre befolkningen et godt kulturtilbud.

Det er ikke nok at vi betaler skatt - vi skal faktisk del-finansiere Oslos kulturtilbud.
Kunstnere blir ofte beskyldt for å stikke et sugerør i statskassen. I Oslo kommune snur Venstre på prinsippet og vil stikke et sugerør i forfatternes private lønnskonto.

Hvis forfatterne skal bidra til å finansiere litteraturhus av egen lomme, slik Bjercke mener, så bør vel godt betalte politikere som Bjercke bidra med sine egne opptjente penger når rådhuset må pusses opp? 
Skal høytlønnede journalister og redaktører bidra med penger fra egen lønnskonto for å sikre støtten til utsatte aviser? 
Skal velstående musikere betale for konsertlokaler og kulturhus? 
Skal styrtrike næringslivsledere punge ut fra egen lomme hvis de krever et bedre helsevesen? 
Skal rike tog- og trikkepassasjerer yte en skjerv til NSB og Ruter før de går ut i avisen og krever mer penger fra stat og kommune til kollektivtrafikken? 

I debatten om ressurser og prioriteringer, må politikere skille mellom offentlige budsjetter, bransjeøkonomi og den enkeltes privatøkonomi. I Oslo har vi en kulturbyråd som mener at kunstnerne skal bidra av egen lomme for å sikre befolkningen et kulturtilbud.

Til slutt: Hvor mye mener Bjercke at Petter Northug skal bidra med personlig for å sikre OL i Oslo?