mandag 8. februar 2010

"Nå har vi vaska ... språket" .... 18. desember 2006

Når forfatteren - utmattet og tom og med rødsprengte øyne - leverer bokmanuskriptet til redaktøren, gjennomgår det en grundig gjennomgang. Karakterer blir analysert, handlingskurven blir diskutert, språket blir finpusset.

Etterpå kommer språkvasken!

Språkvask er en krevende øvelse. Her blir hvert ord veid på gullvekt. Og forkastet. Eller erstattet med et bedre synonym. Kommaer blir fjernet eller lagt til. Utropstegnene strøket.

Språkvaskerne er litteraturens hauker. De ser den minste feil på tusen meters avstand. De spør hvorfor du skriver Champagne (ikke sjampanje) på side 12 når du skriver konjakk (ikke Cognac) på side 432.

De spør hvorfor du skriver "hage" (bokmål) på side 43 og "farve" (riksmål) på side 234.

De spør hvorfor du skriver "desverre" med bare én s.

I møtet med en dyktig og nitid språkvasker, blir selv den største språkpedant til et skjelvende offer.

Filologi, etymologi og semantikk er ingen matematiske vitenskaper. Språket lever og utvikler seg. Feil som blir gjentatt lenge nok, blir til slutt godtatt. Mange begreper ligger åpne for tolkninger.

ADVARSEL: Resten av dette innlegget er for spesielt interesserte språknerder. Språkvaskerne blant oss. Dere andre kan like gjerne hoppe videre til et annet innlegg med en gang.

På 70-tallet sendte NRK en serie med filmer som ble kalt "I objektivet: For spesielt interesserte". Det var gjerne finsk-ungarske samproduksjoner i sorthvitt.

Resten av dette innlegget er av en slik karakter.

Jeg har jobbet tre år i Vi Menn, ti år i Aftenposten og 13 år i TV 2-nyhetene. Med rødblyant bak øret. Jeg er han plagsomme fyren som prikker deg på skulderen og spør "du mener vel at det skal stå da og ikke når her?"

Jeg har samlet noen språkfeil som norske journalister begår igjen og igjen og igjen og som jeg derfor har delt med mange av mine kolleger. Enkelte av eksemplene er genuine feil som skyldes uvitenhet, andre eksempler handler mer om hvordan du vektlegger ordenes nyanser.

I denne oversikten finner du en blanding av upresisheter, vanlige språkfeil og språkfeil som tiden har slipt ned og som så å si er blitt riktige.

Og som det heter: uten ansvar for mulige feil! Verdens morsomste øvelse er å knipe språknerder i feil! Det er som å ta matematikeren i å få to pluss to til å bli fem.

Så finner du feil, får du bære over med meg. Og er du uenig i den valør jeg legger i visse ord, så er det også lov. Jeg sitter ikke på noen fasit.

Med disse forbeholdene - vær så god:

Ansvar

"Ansvar" er langt på vei positivt ladet og høyverdig (jfr. ansvarlig, ansvarsbevisst). Derfor klinger det feil i mine ører hvis vi sier at en terrororganisasjon har "påtatt seg ansvaret" for en ugjerning hvis de ikke samtidig står til rette (juridisk, moralsk eller økonomisk). Det er bedre å si "innrømmer at de står bak".Attentat

Attentat betyr forsøk på drap. Uttrykket "mislykket attentatforsøk" er altså et mislykket forsøk på forsøk på drap. Et "attentatforsøk" blir et "forsøk på forsøk på drap ". Ordet attentat står godt på egne bein, selv om drapsforsøket er aldri så mislykket ("Presidenten overlevde attentatet").

Bevilgning/bevilling

Kommunen bevilger penger, men gir alkoholbevilling.

Bindestrek

Bindestrektegnet bruker vi sjelden på norsk. Unntak: Når to vanskelige ord sammensettes til ett langt, når et langt ord blir vanskelig å oppfatte uten bindestrek og i tittelspråk (for å gjøre lesingen lettere).

Blindehund/førerhund

En hund som er opplært til å bistå en blind er en førerhund, ingen blindehund.

Bokstavelig talt

Bokstavelig talt betyr nettopp det, akkurat slik det er skrevet. Men mange bruker "bokstavelig talt" når de egentlig mener "så å si" eller "nesten".

Bramfri

Beskjeden, smålåten, stillfarende (ikke det motsatte).

Da/når

Vi repeterer: Den gang da, hver gang når.

De/dem

På samme måte som vi skiller mellom subjekts- og objektsformen på vi og oss og hun og henne, må vi skille mellom forskjellen på de og dem.

Draft/sjøkart

Draft er ikke et finere ord for sjøkart. Tvert imot er sjøkart det riktige ordet. Et draft (engelsk: draft = kladd) er det utkastet til et sjøkart som kartografene og oseanografene arbeidet med da de kartla havdypene.

Enda/ennå

Ennå og enda har en del overlappende definisjoner, og ofte blir de (feilaktig) brukt om hverandre. "Ennå" er et tidsadverb, "enda" er et gradsadverb. Han er ikke kommet ennå ... han er enda større enn deg. Hold deg fast nå: Ennå dekker noe som fortsatt varer ved, men (for å gjøre det vrient): enda går over til å bli tidsadverb når vi omtaler en hendelse som fortsatt varte ved en gang i fortiden. Siden du uansett ikke kommer til å huske dette, så lær deg iallfall dette: ennå om tid, enda om grad.

Farvann

Farvann er et finfint ord som vi med fordel kan benytte i stedet for f.eks. havområde.

Forskrifter

Det heter forskrifter, ikke foreskrifter.

Forfordele

Forfordele betyr at noen har fått mindre enn de har krav på, ikke mer.

Forholdsregler

Du tar forholdsregler for å forhindre en ulykke, ikke forhåndsregler.

"Forskjellige"

Det hender vi sier "åtte forskjellige land". Men bak et tallord trenger vi sjelden adjektivet "forskjellig". Kan åtte land være annet enn åtte forskjellige land? Hva er alternativet? Åtte like land?


Forulykke(t)

Primærbetydningen av å forulykke er å dø i en ulykke. Definisjonen har også glidd ut til å bety "å komme alvorlig til skade" eller "være involvert i en ulykke". Men for å unngå misforståelser bør vi bruke "skadde" e.l. om noen som har vært innblandet i og overlevd en alvorlig ulykke.

Forvente

En av definisjonene på ordet forvente er å vente/regne med. Likevel ligger det i primærbetydningen av forvente et element av forventning. Derfor vil det ofte være mer presist simpelthen å si vente. (De ventet, ikke forventet, at en ulykke før eller senere ville skje i dette krysset).

Fungere/funksjonere

Maskiner og motorer fungerer, men det er enda mer presist å si at de funksjonerer. En person fungerer i en annens stilling. Og (i overført betydning): Systemet fungerer bra.

Gal/feil

Skill mellom "feil" og de forskjellige betydningene av "gal". Det er en viss forskjell når politiet pågriper "gal mann" og "feil mann".

Garpegenitiv

Unngå garpegenitiv (si "statens penger", ikke "staten sine penger") på bokmål.

General Assembly (UN/FN)

På norsk sier vi FNs hovedforsamling, ikke generalforsamling.

Genitiv-apostrof

Det er på engelsk at man bruker apostrof før genitiv-s (Johnson's car). På norsk bruker vi apostrof ved genitiv kun der navnet slutter på s (Baraldsnes' bil). Ofte vil det da være like så greit å omskrive (bilen til Baraldsnes).

Det heter Bushs (ikke Bush').

Jesus i genitiv blir normalt "Jesu" (i Jesu navn - ikke i Jesus' navn).


Havari/forlis

Et skip som synker, forliser. Et skip som havarerer, blir ødelagt. Et skip havarerer når det grunnstøter og blir stående i brenningene. Eller når motoren skjærer seg midtfjords (motorhavari). Også en bil kan havarere. Og et ekteskap. Men når skipet vitterlig har gått ned, har det forlist og ikke havarert.

Hele

"Hele" kan brukes for å understreke et poeng. "Dette er en økning på hele ti prosent". Men brukt om mennesker, blir "hele" ofte skurrende. "Hele ti mennesker er omkommet hittil i år ". I motsetning til hva? Ti halve mennesker?

Henholdsvis

Henholdsvis er et adverb som knytter flere identiteter til eksempelvis alder. "Ola og Leif er henholdsvis 13 og 15 år". Men det er meningsløs bruk av begrepet henholdsvis å si "de to guttene på henholdsvis13 og 15 år", fordi "henholdsvis" her ikke knytter guttenes alder til deres respektive identitet. "De to guttene på 13 og 15 år" står greit alene.

Humanitær

Humanitær betyr menneskekjærlig. Vi kan derfor snakke om humanitær hjelp og humanitære organisasjoner. Begrepet "humanitær katastrofe" har sneket seg inn i språket, men klinger dårlig i mine ører selv om det muligens er gangbart.

Innfinne/avfinne

Du innfinner deg på et sted til rett tid, men avfinner deg med din skjebne.

Internett

Språkrådet mener at internett er et egennavn som skal skrives med stor I. De fremholder at internett er navnet på et spesielt nett og derfor skal ha stor forbokstav. Jeg mener dette er en antikvarisk vurdering som ikke tar høyde for internetts karakter i verden i dag. Internett er, i mine øyne, ikke lenger noe egennavn, men et substantiv. Hvilke andre verdensomspennende "nett" eksisterer som vi må skille internettet fra? Vi skriver heller ikke Telenettet, Veinettet, Telefon eller Televisjon, men ifølge Språkrådet skal vi likevel skrive Internett. Vel, ikke jeg!

Intransitive/transitive verb

Et intransitivt verb er et verb som ikke kan ha objekt. Men et transitivt kan:

Intransitivt: Huset brant ned - kinnene mine brant - familien brant inne

Transitivt: Jeg brente brevet - jeg brente meg på kokeplaten

Jubalon

Det heter jubalon (uttales jubalån), ikke ju-ballong.

Jubileum

Jubileum er en fest til minne om årsdagen for en begivenhet. Vi snakker derfor om frigjøringsjubileet, men aldri om jubileet for tyskernes okkupasjon av Norge. Når det er snakk om slike negative hendelser, så bruk heller ord som "markering", "minne", "årsdag" e.l.

Kjøle(e)vann

En bilmotor nedkjøles av kjølevann. Bak et skip ser du kjølvann. Ergo: Noe skjer i kjølvannet av noe, og selvsagt aldri i kjølevannet av noe.

Kjørefelt

En veibane består normalt av veiskulder/fortau og en kjørebane med ett kjørefelt i hver retning. Når en bil kommer over i feil kjørefelt, smeller det. Men det skal godt gjøres for en bil å komme over i feil kjørebane. Altså: Ulykken skjedde da bilen kom over i feil kjørefelt og frontkolliderte med en buss.


Konvoi/kolonne

En konvoi består av krigsskip som eskorterer handelsskip. På landjorden heter det kolonne når f.eks. stridvogner eskorterer lastebiler inn i krigsområder eller biler kjører i følge (selv om det på engelsk heter convoy).

Kommisjonær/kommissær

En kommissær er en person med offentlig fullmakt/bemyndigelse. F.eks. en EU-kommissær, en grensekommissær.

En kommisjonær er en person som har fullmakt til å utføre noe (f.eks. kjøpe/selge) på vegne av noen. F.eks. en kommisjonær for Norsk Tipping.

Love

Unngå å bruke "love" (som har en viss positiv klang) når for eksempel terrorister truer med eller varsler hevn. "Han lover å hjelpe deg - men truer med å overse deg".

Lødig

Lødig betyr vektig, verdifull, seriøs. De fleste bruker ordet i motsatt betydning.

Mord

Mord er ikke noe juridisk begrep på norsk. Begrepet er greit i kriminallitteraturen, men i krimsaker bør vi holde oss til drap. (Et mord tilsvarer overlagt drap).

Nautisk mil/sjømil

Nautisk mil og sjømil er ikke det samme. Sjømil er et eldre distansemål, der en sjømil er fire nautiske mil. I dag bruker vi helst nautisk mil.

Nautisk mil = 1852 meter

Sjømil = 7408 meter

Nitid

Det heter nitid, ikke nitidIG.

Noen hver

Det heter "alle og enhver", men "noen hver", ikke " noen og enhver".

Olympiade

En olympiade er ifølge gresk tradisjon og etymologi en fireårsperiode mellom to olympiske leker. Selv om det i moderne språk ikke er galt å kalle selve lekene for en olympiade, synes feinschmeckerne det er upresist. (Mange velger å gi blaffen i ordets egentlige betydning, men det er uansett greit å kjenne den).

Ovenfor/overfor

Huset ligger i lia ovenfor veien - politiet avviser påstanden overfor mediene.

Pistol/revolver

En pistol har (normalt) magasinet i skjeftet, mens en revolver har et (tønne)magasin som dreier seg rundt for hvert skudd.

Plast/plastikk

Plast er et kunststoff - plastikk er bl.a. en måte å bevege seg harmonisk på.

Prosentpoeng

Hvis et parti går ned fra 17 til 15 prosents oppslutning, er ikke nedgangen på to prosent, men på to prosentpoeng.

På gang

"På gang" er svensk. Og en slitt motesjargong.

På sikt

Uttrykket "på sikt" er meningsløst alene. På hvilken sikt? Si enten "på lang sikt" eller "på kort sikt".

Rimelig

Vi er rimelige mange som er blitt rimelig lei av den rimelig fantasiløse bruken av "rimelig". Det finnes rimelig mange synonymer.

Romslig/rommelig

Han er en romslig type (åpen, tolerant) - huset er rommelig (har god plass).

Satellitt

Satellitt staves med dobbel L og dobbel T.

Selvmord

Det heter begå selvmord - ikke ta selvmord.

Sentralstasjonen

Sentralstasjonen i Oslo heter Oslo Sentralstasjon, Oslo S, sentralstasjonen, men aldri sentralbanestasjonen.

Sjanse

Sjanse er positivt ladet. Du har sjansen til å vinne en million i Lotto ... sjansen for å lykkes er stor. Men det er feil å si "sjansen for hjerteinfarkt". Bruk "risiko", "fare for" eller lignende.

Statsleder/statsoverhoder

Det er forskjell på statsledere og statsoverhoder. Et statsoverhode er en presis betegnelse, for eksempel dronning Elizabeth. En statsleder er en ikke fast definert term som beskriver "en stats leder". Eksempelvis kan både presidenten og statsministeren i Russland delta på et møte for europeiske statsledere.

Stramt arbeidsmarked

Et stramt arbeidsmarked er ikke et arbeidsmarked der det er vanskelig å få jobb, men tvert i mot et arbeidsmarked der det er problemer med å få fylt opp jobbene.

Særskriving

Særskriving er et utbredt problem på norsk, og innebærer at man deler ord som hører sammen: skole ferie i stedet for skoleferie, rådyr stek i stedet for rådyrstek osv. På norsk skal slike ord henge sammen.

Men: En del ord skal stå hver for seg: "om bord", "i gang" (men igangsatt), "til stede" (men tilstedeværelse).

Så å si

Det heter så å si, ikke så og si.

Tank(s)

Et helpansert beltekjøretøy med lukket tårn heter på norsk stridsvogn, ikke "tanks". Og vil du absolutt si tank, så er "tanks" engelsk flertall. Si stridsvogn!

Trailer

Ikke alt som ruller på veien og har mange hjul, er en trailer. En trailer består av en trekkvogn der man kan koble fra "lasteenheten" (samt eventuelt en tilhenger - da er det en semitrailer). Trekkvognen på en trailer kan du med andre ord kjøre av gårde med som et styrhus på hjul. En overbygget lastebil kan du kalle en lastebil. Har den tilhenger, kan du kalle den et vogntog.

Trykket/trykt

Stemningen er trykket (eller trykt), men avisen er aldri trykket, den er kun trykt.

Underhold(ning)sbidrag

Du kan mene så mangt om barn og skilsmisse, men uansett betaler du underholdsbidrag og ikke underholdningsbidrag.

(V)ond

Skill mellom ond (som omfatter det sjelelige og moralske) og vond (som omfatter det fysiske, skadelige og plagsomme).

Hvis du syntes dette var nyttig eller tilnærmelsesvis interessant, kan det også være nyttig å vite at alle språknerder slår opp i ordboken oftere enn de fleste. Her er en onlineversjon som er presis og nyttig:

http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html

Ingen kommentarer: