torsdag 11. februar 2010

Innspurten ..... 20. mai 2007

Å bli ferdig med Min Neste Roman fyller dagene fra morgen til kveld for tiden. Det som begynte som mitt eget lille prosjekt for et par år siden - noen vidløftige visjoner i Technicolor og Sensoround - er i ferd med å bli en liten "bedrift". Redaktører, medlesere, designere, typografer og markedsfolk bidrar på hver sine felt. Vi diskuterer spenningsnivåer versus kunnskapsformidling (alt i boken tar, på sitt vis, utgangspunkt i fakta), ordvalg og hvilke språklige darlings som fortjener å bli drept. Jeg får spørsmål om detaljer jeg synes er helt åpenbare, men som - ved nærmere gjennomlesning - har vært tydeligere i sinn enn i skrift. Ja, jeg vil påstå det er umulig å skrive en roman uten det skarpe blikket til gode konsulenter og redaktører. De ser alt du selv er blind for, de stiller spørsmål du trodde var besvart.
Samtidig pågår den tekniske planleggingen. Omslag og innpakning, typografi og design. Jeg involverer meg i alt. Bokens visuelle (typografiske) uttrykk er en viktig (og ofte oversett) del av leserens opplevelse.

I denne boken er det fullt opp av gamle pergamenter og dokumenter, brev og tekster. Da dyktige skrivere nedtegnet sine beretninger på verdifullt kalveskinn eller kostbart bøttepapir, gjorde kalligrafien og illuminasjonene skriftstykkene til visuelle mesterverker. Derfor ønsker jeg en klassisk og harmonisk typografi. Nå står det mellom skrifttypene Haarlemmer og Garamond. Samt satsbredden og antall linjer på siden. Haarlemmer er et gammelt, vakkert skriftsnitt med litt bredere tegn enn Garamond. Enn videre ønsker jeg et litt luftig - og ikke altfor tettpakket - preg på sidene. Problemet blir bokens tykkelse. Velger jeg det optimale skriftuttrykket - 85 mm satsbredde og 32 linjer pr side (i motsetning til f.eks. 96 mm og 40 linjer) for å kunne øke kegelen (mellomrommet mellom linjene) - vil det typografiske valget øke bokens tykkelse fra noe over 500 sider til bortimot 600 sider. Mye papir, mye penger.
I tittelskriften bruker jeg Caslon Antique - en ujevn, ruglete, gammelmodig skrift som ser slik ut:
Så mens velvillige typografer sender meg ulike skriftprøver og sidedummier, og bokens designer finpusser omslag, forsats, kart og vignetter, jobber jeg intenst med det viktigste: innholdet. Spenningskurver. Karaktertegninger. Dialog. Skildringer.
Hvilket minner meg på at jeg faktisk må back to business ...    

Ingen kommentarer: