torsdag 11. februar 2010

Korkreturleser ............. 10. juli 2007Etter noen dagers ferie er jeg i gang med siste fase av bokmanuskriptet: korrekturlesing. I sannhet en øvelse for spesielt interesserte. Og en ganske spennende prosess, siden jeg for første gang får se teksten slik den vil se ut i den trykte boken.
Å lese korrektur er krevende. Når du leser en vanlig tekst, stanser ikke øynene ved hver bokstav.
Dnne setnign, fr eksmpel, er fll av feil, men likvel frstår du dn utn prblmer
Som lesere forholder vi oss til et skriftbilde der vi særlig biter oss merke i begynnelsen og slutten på hvert ord, og da gjr dt ike ne om bokstvaene imelolm står hluter tli bluter.
Så når du korrekturleser, må du prøve å oppdage alle de stedene der bokstavene står i feil rekkefølge. Det krever at du leser på en intens, nitid måte. Du skal både lese i sammenheng - og de enkelte ord hver for seg. Og likevel blir du innimellom blind for feil.
Jeg gjør også de siste stilistiske endringene i korrekturen. Når du leser teksten i sats, ser du alltid småting du vil rette på. Du stryker et ord eller to her og legger til en setning der. Men det er viktig ikke å klusse for mye. En tekst kan til slutt bli ødelagt av for mange endringer.
Heldigvis er ikke forfatteren alene om å lese korrektur. En profesjonell korrekturleser leser teksten uavhengig av forfatteren og redaktøren og kan oppdage feil, inkonsekvenser og logiske problemer i selve handlingen.
Men nå har jeg altså fått de første 195 boksidene og får gyve løse på korerktruleisngen ...

Ingen kommentarer: